Pozadina projekta

Glavni cilj Tempus programa je pružanje podrške modernizaciji visokog obrazovanja u partnerskim zemljama van Evropske unije, uzimajući pri tome u obzir da sistemi visokog obrazovanja u tim partnerskim zemljama različito funkcioniraju i da su utemeljeni na različitim historijskim tradicijama. U pojedinim regijama je moguće pronaći određene sličnosti između sistema visokog obrazovanja, ali svaka zemlja ima svoje specifičnosti i ambicije. Univerziteti su mjesta gdje se širi znanje, dok su ekonomija i društvo korisnici tog znanja. Stoga se općenito na univerzitete gleda kao „na ključne igrače“ zbog njihove bitne uloge u jačanju ekonomske konkurentnosti regije. Upravo zbog toga je neophodno promovirati prenos znanja između univerziteta, poslovnog svijeta i društva u cjelini. Ulaganja u visoko obrazovanje trajno imaju pozitivan učinak na zapošljavanje stanovništva. Osim razvoja ljudskih resursa, dobro visoko obrazovanje na univerzitetima rezultira povećanjem interesa za ulaganja kako lokalnih tako i međunarodnih kompanija i time pridonosi osiguravanju i razvoju poslovnih čvorišta.                             – cjeloživotno učenje (LLL)
Interface centar    – centri za savjetovanje o karijeri
                             – aktivnosti alumni klubova