Metodologija projekta

 

Analiza saradnje visokog obrazovanja i društva

U procesu samoprocjene univerziteti iz zemalja partnera ocjenjuju i analiziraju vezu između visokog obrazovanja i društva, dok EU univerziteti skupljaju dobre primjere iz prakse na svojim matičnim ustanovama.

Razvoj strategije

Strategija Interface centra na svakom univerzitetu iz partnerskih zemalja je razvijena na temelju rezultata procjene i izrađena u tijesnoj saradnji sa EU partnerima i predstavnicima ekonomije, javne uprave, uključujući i studente, diplomirane studente, sa mrežama udruženja iz dijaspore i ostalim relevantnim učesnicima.


Uspostavljanje Interface centara

Jedna od osnovnih aktivnosti je uspostavljanje Interface centara i definiranje njihovih usluga i instrumenata (LLL programi, centri za savjetovanje o karijeri i aktivnosti alumni klubova). To se izvodi planiranjem aktivnosti, finansijskim predviđanjem, prenosom znanja kroz učestvovanje u studijskim posjetama na EU partnerskim univerzitetima i redovnim izvještavanjem projektnog konzorcija.

Pilot projekti

Na svakom univerzitetu iz zemalja partnera provode se po tri pilot projekta, od kojih se svaki bavi jednom od tri glavne teme: cjeloživotnim učenjem (LLL), savjetovanjem o karijeri i podrškom bivšim studentima. Cilj pilot projekata je uspostavljanje i jačanje saradnje sa vanjskim projektnim partnerima, mrežama akademskih institucija, ekonomijom i društvom.

Distribucija informacija o projektima

Informacije o projektima distribuiraju se putem štampanih i elektronskih promotivnih materijala, web stranica, najava dešavanja, otvorenih dana, aktivnosti umrežavanja i konferencija s ciljem da se osigura podizanje svijesti, optimalna prihvatljivost i korištenje rezultata projekata od akademske i stručne zajednice, studenata i bivših studenata te od društva uopće.